Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen Hatay  şube Başkanı Hayri Şahin: Yardımcı Hizmetliler Genel İdare Hizmetleri  sınıfına geçirilmelidir!

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen Hatay  şube Başkanı Hayri Şahin, Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri  sınıfına geçirilmesini i...

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen Hatay  şube Başkanı Hayri Şahin, Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri  sınıfına geçirilmesini istedi.

Yaptığı Basın açıklamasında, 657 sayılı kanun kapsamında çalışan çalışanların büyük bir ayrımcılığa maruz bırakıldıklarına dikkat çeken Hayri Şahin, yetkililere şöyle seslendi:

“Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personel olarak görev yapan memurlar 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çalıştırıldıkları halde aynı kanun hükümlerine göre çalışan diğer memurlara nispetle büyük bir ayrımcılığa maruz bırakılmaktadır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele 600 ek gösterge verilmiş olsa da bu hak, maaş ve emeklilik yönünden son derece yetersiz olmuş yalnızca 1-4 derece arasındaki personele 600 puan ek gösterge verilmiştir. Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personelin eğitim seviyesi ne olursa olsun üst derecelerde bu sınıf için açılmış kadro bulunmamakta, 657 sayılı Kanunun 67. maddesi de kadro durumuna bağlı olarak derece yükselmesi yapılmasını öngördüğünden, öğrenim durumlarıyla eş değer derecelere yükselmeleri mümkün olamamaktadır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil personel, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin dışında tutulmakta, bu nedenle yer değiştirme konusunda da büyük belirsizlikler ve sorunlar yaşanmakta, aileler parçalanmakta, yardımcı hizmetliler üvey evlat muamelesi görmektedir.   

Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personelin gerek mali haklarının gerekse özlük haklarının eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil personelin büyük çoğunluğu idari hizmetlerde, masa başı işlerde görevlendirilmektedir. 

Fiiliyatta zaten mevcut olan bu durumun yasal bir zemine taşınması, çalışma hayatında karşı karşıya kalınan bu hukuki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil olan personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi gerekmektedir. Kamu hizmetinin yardımcısı olmaz. Yardımcı hizmetler sınıfı da olmamalı, tüm yardımcı hizmetliler Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmelidir.

Görev tanımı olmadan, kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yürüten yardımcı hizmetliler Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçirilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Toplu Sözleşme masasına taşıdığımız ve kırmızı çizgimiz olarak ilan ettiğimiz hususlardan bir tanesi de yardımcı hizmetler sınıfında çalışan 110 bin meslektaşımızın GİH sınıfına geçirilmesi idi. Bu talebimizde ısrarcıyız.

Mücadelemiz sonucunda 6 Şubat 2019 günü yayınlanan 31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda bulunan mübaşirler, Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçirilmişti. Aynı şekilde bu gün Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçirilmesi için mücadelemiz tüm hızıyla sürmektedir. “

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder